NEW DEPOSITE SCHEME

SAMRIDDHI SAVING ACCOUNT

SN          Account Type                                               Minimum Balance (Rs.)        

1          Samriddhi Easy Saving                                                  100                       

2          Samriddhi Super Saving                                                100                      

3          Samriddhi High Yield Saving                                          100                      

4          Samriddhi Griha Laxmi Saving                                       100                        

5          Samriddhi 55 Plus Saving                                              100                       

6          Samriddhi Share Deposit Account                                  100             

7          Samriddhi on Demand Account                                      100                     

8          Samriddhi Share Holder's Account                                 -                     

9          Samriddhi Staff Saving Account                                     -                

10        Samriddhi Salary Saving                                                 -                  

11        Samriddhi Normal Saving Account                                 50                  

12        Samriddhi Children Saving Account                               -                    

13        Samriddhi Call Account                                                 1000                      

14        Samriddhi Current Account                                           -