Management Team 

             

  Branch Manager

  • Mr. Bikram Gyawali - Kathmandu
  • Mr. Bishnu Prasad Rijal - Butwal
  • Mr. Rajan Sharma - Hetauda 
  • Mr. Bikash Sapkota - Chitwan
  • Mr. Dharmaraj Parajuli - Pokhara