Management Team

 

                        

Mr. Pushpa Prasad Shrestha      Mr. Tika Nidhi Lohani             Mr. Binod Raj Paudel                   Mr. Ramesh Ghimire            Mr. Bharat Khanal 

Chief Executive Officer (CEO)    Dy. Chief Executive Officer (DCEO)   Chief Manager & Information Officer     Chief Finance Officer          Chief Credit Officer

   

 

 


Branch Manager

  • Mr. Bikram Gyawali - Kathmandu
  • Mr. Bishnu Prasad Rijal - Butwal
  • Mr. Kulraj Paudel - Hetauda